Spersonalizowane Oprogramowanie

Standardowe oprogramowanie obniża wprawdzie całkowite koszty ale to dzięki specjalnym aplikacjom do wybranych zadań mogą Państwo zwiększyć konkurencyjność i umocnić pozycję na rynku. Firma PROSTEP oferuje realizację rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb wykorzystując uznane standardy i modele. Z powodzeniem stosujemy je nie tylko u wielu klientów ale również w przypadku własnego oprogramowania. Znamy się na wielowarstwowych architekturach opartych na języku JAVA, wydajnych technologiach baz danych i nowoczesnych interfejsach również dla urządzeń mobilnych.

Zwinne metody zarządzania projektami (ang. agile)

Metody te zapewniają szybką i skoncentrowaną na potrzebach klienta realizację jego wymagań. Umożliwiają szybkie osiąganie celów i przyczyniają się do wysokiego poziomu satysfakcji użytkowników. Programistki i programiści firmy PROSTEP używają metod takich jak SCRUM oraz wprowadzają nowoczesne i zorientowane na korzyści procesy  z krótkimi cyklami informacji zwrotnej. To sprawia, że funkcje o znaczeniu krytycznym wdrażane są w pierwszej kolejności a zasoby wykorzystuje się w sposób zorientowany na wyniki.

Architektury korporacyjne JAVA

Skalowalność, stabilność i bezpieczeństwo to podstawowe wymagania wobec aplikacji o znaczeniu biznesowym. Opracowujemy skalowalne, bezpieczne i stabilne architektury korporacyjne JAVA z wykorzystaniem licznych frameworków i sprawdzonych technologicznie koncepcji konfiguracji, bezpieczeństwa danych i transakcji, obsługi wielu użytkowników itd. Posługując się rozwiązaniami takimi jak Oracle i MongoDB stawiamy na wydajne technologie baz danych.

Rozwój rozszerzeń PLM

Mimo że zakres funkcjonalny komercyjnych systemów PLM w ostatnich latach znacznie się  poszerzył firmy potrzebują często złożonych funkcji dodatkowych, które nie są dostępne na rynku. Programiści firmy PROSTEP posiadają ogromną wiedzę na temat najbardziej popularnych systemów PLM, co sprawia, że są w stanie opracować dodatki PLM z myślą o różnych środowiskach systemowych. Pozwala to firmom wyróżnić się na tle konkurencji.

Mobilna internetowa wizualizacja

Mnóstwo firm chce łączyć modele 3D i dane z innych źródeł w interfejsie internetowym. Dzięki korzystaniu z technologii HOOPS firmy TechSoft 3D możemy przedstawiać dane 3D i informacje PLM w przeglądarkach z obsługą HTML5. Korzystając z rozwiązania ThingWorx i innych platform IoT (Internet of Things), jesteśmy w stanie w ramach jednego interfejsu łączyć różne źródła danych, np. również dane z czujników produktów.

  • specyfikacja i ocena nakładów;
  • planowanie realizacji;
  • wdrożenie pilotażowe;
  • wdrożenie w myśl metodyk zwinnych;
  • oddanie do użytku i ustabilizowanie działalności operacyjnej.